Pavel Říha

Foto majitele webu

Jsem 48 letý Invalidní důchodce. Mým koníčkem kromě leteckého modelářství je programování zvláště webové technologie.