Služby:

Jsem pro Vás schopen zajistit opětovné oživení již odepsaných počítačů na které nainstaluji nějakou Linuxovou distribuci. Možné je i zahoření nových počítačů a instalace operačních systémů (Windows, Linux)

Jsem schopen pro Vás vypracovat knihu jízd s použitím mapy a reálných vzdáleností. Je možné vypracovat knihu pro libovolný počet vozidel i řidičů.

Jsem schopen pro Vás zprovoznit e shop na základě již vytvořených Open Source řešení a spravovat tuto instalaci. Též jsem schopen již v ceně naplnit tento shop daty podle dodaných předloh

Kromě toho je možné i řešení šité na míru dle Vašich požadavků za užití Lampp technologie (PHP+Apache+Mysql).

Též je možné vypracovat prezentaci Vaší firmy za použití již zmíněné Lampp technologie. Budete pánem nad tvorbou webu přizpůsobím se Vašim požadavkům.

Vytvořím pro Vás knihu jízd a provedu export do Excelu nebo Accessu. Jsem schopen vytvořit knihu jízd která vyhoví každé saňové kontrole dle Vašeho čerpání pohonných hmot . Je možné vytvořit více aut, řidičů a firem. Též můžu vytvořit Cestovní příkazy pro daňové účely.